Shoma5

شبکه مهندسان ساختمان ایران

نظام مهندسی الکترونیک، از شعار تا واقعیت- بخش اول

 • ۶۳۰۷

 

با سلام خدمت همه دوستان و همکاران.

یکی از اهداف اصلی من و همفکرانم در هنگام ورود به هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان اصفهان، پیاده سازی ایده "نظام مهندسی الکترونیک" بود.

مفهومی که مشابه آن در سایر کشورها با عنوان شهروند الکترونیک و دولت الکترونیک پیاده شده است و شهروندان می توانند حداکثر خدمات و کارها را صرفاً از طریق اینترنت و بدون نیاز به مسافرتهای فیزیکی و یا معطل شدن در پشت این باجه و آن باجه انجام دهند.

شما در حال حاضر برای گرفتن یک معرفی نامه، ثبت یک نقشه، کنترل و تایید نقشه، اخذ نوبت نظارت مضاعف و یا بتن ریزی مجبورید چندین بار به سازمان نظام مهندسی و یا ارگانهای مشابه مراجعه کنید. زمان، اعصاب و ساعات مفید کاری خود را از دست می دهید و تعدّد رفت و آمد ها به افزایش هزینه سوخت مصرفی و آلودگی هوا می انجامد.

برای گذر از این وضع بود که ایده طرح جامع الکترونیک و نظام مهندسی الکترونیک از سوی من و همفکرانم در نیمسال اول کاری هیئت مدیره مطرح شد.

پیشنهاد ما آن بود که با توجه به ماهیت پروژه و اینکه یک کار تخصّصی است و شرکتهای معمولی کامپیوتری که به عمق مسائل و تراکنشهای سازمان واقف نیستند، نمی توانند کار دلچسبی را در این زمینه ارائه دهند،گروه نرم افزاری سازه که دارای تجربه طولانی در زمینه برنامه نویسی و همچنین دردآشنای مسائل و مشکلات نظام مهندسی بود و با هدف ایجاد تغییرات اساسی در سازمان در جهت یکپارچه سازی کل تراکنشهای مهندسی در استان، در انتخابات از ما حمایت کرده بود، با رعایت ضوابط مناقصات، در این راستا به کار گرفته شود.

با اعلام این موضوع، ریاست وقت سازمان اعلام کردند که در دوره هیئت مدیره قبلی، شرکت فسا برای ایجاد سیستم MIS در سازمان اعلام آمادگی کرده و حتی مرحله شناخت سازمان هم توسط آنها انجام گرفته و آنها هم آماده انجام این کار هستند.

جهت اطلاع دوستان، سیستم MIS، سیستم مدیریت یکپارچه در داخل یک سیستم است و کلیه فرآیندهای داخل سیستم را مدیریت می کند و با ایده شهروند الکترونیک و نظام مهندسی الکترونیک، تفاوت ماهوی دارد.

شرکت فسا، دارای تیم قوی و مجرّب است و پروژه های متعددی را به انجام رسانده است؛ منتهی در وقتی که به او سفارش کار داده شده بود، گفته شده بود که روالهای موجود سازمان را(بدون اینکه اصلاً مطالعه شود که آیا مطلوب هستند یا نه) به صورت سیستمی در بیاورد؛ به عبارت دیگر، شهروند الکترونیک که هیچ، حتی قرار نبود تلاشی در جهت بهبود فرآیندهای موجود انجام گیرد و من این ایراد اساسی را از جانب سازمان می دانم که تلاش قابل توجهی در جهت اصلاح فرآیندها انجام نداده بود. شرکت فسا بی تقصیر بود و صرفاً بر اساس سفارش کارفرما، کار خود را انجام داده بود.

به هر حال، پروپوزال شرکت فسا از قبل آماده بود با قیمت 54 میلیون تومان.(اینجا  را ببینید)

(شرح خدمات شرکت فسا را می توانید اینجا  ببینید)

پروپوزال شرکت نرم افزاری سازه با عنوان سیستم(سیستم یکپارچه ساز تراکنشهای مهندسی) با مبلغ 150 میلیون تومان به سازمان واصل شد، با این توضیح که نرم افزار پس از آماده شدن به استانهای دیگر هم فروخته شود و سازمان با کسب درصد سود مشخص از هر فروش، عملاً تمام یا قسمتی از هزینه پرداختی را بازپس گیرد.(اینجا  را بیبنید)

برخی از امکانات سیستم به شرح زیر بود:

این دو پروپوزال، هم وزن نبود، یکی به کلّ تراکنشهای مهندسی استان(اعم از مهندسان، کارگران، مجری ذیصلاح و ایده انجام کارها در خانه) پرداخته بود و دیگری به کامپیوتری کردن روندهای موجود سازمان.

متاسفانه، تفاوت ماهوی و وزنی این دو پروپوزال از سوی سازمان احساس نشد و با توجه به تفاوت قیمت زیاد( بدون توجه به اینکه پروژه های نرم افزاری در این مقیاس، حق الزّحمه های زیادی دارند و نیز شرایط مشارکتی پیشنهادی گروه نرم افزاری سازه)، حتی برخی از دوستان عنوان کردند که شما( یعنی من و همفکرانم و گروه نرم افزاری سازه) برای سازمان کیسه دوخته اید! و یا اینکه اگر کسی واقعاً می خواهد برای سازمان کاری انجام دهد، باید آنرا در طبق اخلاص گذاشته و رایگان باشد.

نهایتاً، دو شرکت به سازمان آمدند و پروپوزالهای خود را ارائه کردند.

بعد از این ارائه، ریاست وقت سازمان اظهار داشتند که طرح گروه نرم افزاری سازه، چندین سال برای ما زود است و در ضمن قیمتش هم بالاست و بهتر است چند بخش اصلی آن فعلاً کار شود.

بر این اساس، گروه نرم افزاری سازه، پیشنهاد اصلاحی خود را برای تهیه چند ماژول اساسی با قیمت 96 میلیون تومان ارائه نمود.(اینجا  را بیبنید)

پس از ارائه پیشنهادها، قرار شد که دو پیشنهاد توسط یک کارشناس ارزیابی و در مورد آنها اعلام نظر شود و انتخاب مشاور، خود پروسه ای طولانی شد.

 

پس از انتخاب مشاور، نتیجه بررسی ایشان حاکی از برتری پیشنهاد شرکت فسا بر پروپوزال گروه نرم افزاری سازه بود و جالب این بود که مشاور انتخاب شده، آشنایی چندانی با اتفاقی که قرار بود با پیاده شدن نظام مهندسی الکترونیک ایجاد شود، نداشت و پیشنهادها را صرفاً با معیارهای برنامه نویسی و کامپیوتری بررسی کرده بود.

متاسفانه باید بگویم که از نظر من، مسیر طی شده برای کارشناسی انجام گرفته کاملاً غیر اصولی بود چون کارشناس انتخاب شده، آشنایی با مسائل سازمان نظام مهندسی نداشت. حتی پیشنهاد من که مشاور، دو شرکت را حضوری رویت کند، حرفهای آنها را بشنود و برای قضاوت، صرفاً به یک دفترچه کلفت و یا نازک صحافی شده بسنده نکند، مورد موافقت قرار نگرفت.

بر اثر اصرار من، قرار شد که یک کارشناس دیگر هم دو پروپوزال را ارزیابی کند که نفر دوم هم دقیقاً شرایط نفر اول را داشت و به نظر من، اصلاً به ابعاد پروپوزال گروه نرم افزاری سازه واقف نبود و برعکس، پروپوزال دارای گراف و شکل و پرحجم شرکت دوم را بیشتر پسندیده بود.(نظر کارشناس دوم را اینجا  و اینجا  ببینید)

چون اصرار و پافشاری بیشتر بر آنچه که از صمیم قلب می دانستم درست است، صورت خوشی نداشت، به مجموع این دو نظر گردن نهادم و مقرر شد شرکت فسا، طرح خود را به علاوه پیشنهاداتی که اعضای گروههای تخصصی و اعضای هیئت مدیره برای تکمیل آن ارائه می کنند، دنبال کند.(اینجا  را ببینید)

من خیلی سرخورده شده بودم؛ چون می دانستم که چه فرصت عالی را برای پیاده سازی یک سیستم یکپارچه مهندسی از دست دادیم و باز از ته  قلب می دانستم که شعارهای دوره انتخابات هیئت مدیره و نقدهایی که از وضع موجود کرده بودیم و حمایت گروه نرم افزاری سازه از ما، کمی تا اندازه ای در طی شدن مسیر به این صورت، موثر بوده است.

لذا نامه ای به رئیس وقت سازمان نوشتم(که متاسفانه کپی آن را ندارم) و به ایشان گوشزد کردم که آنچه برای آن قرارداد بسته شده، کمکی به بهبود وضعیت نخواهد کرد و این شائبه وجود دارد که به دلیل وجود اسم گروه نرم افزاری سازه، مسیر اینچنینی طی شده است.

ایشان هم با قاطعیت این مسئله را طی نامه ای به من تکذیب کردند و متن نامه ایشان هم گواهی می دهد که یک مسیر کاملاً قانونی طی شده است و ایشان هم همیشه به نظر جمع، گردن نهاده اند.

در اینجا لازم است یک بار دیگر ذکر کنم که شرکت فسا، یکی از شرکتهای برتر در زمینه تهیه و تولید نرم افزار است و انتقاد من متوجه خودمان است که چرا سفارش کار را اینگونه دادیم.

نهایتاً، قرارداد پروژه بسته شد و برخی از دوستان هم نقطه نظرات خود را به شرکت فسا ارائه دادند.

چندین جلسه بین اعضای هیئت رئیسه سال دوم با شرکت فسا و نیز با کمیته تحویل گیری سیستم MIS(که منهم در اواخر سال دوم هیئت مدیره عضو آن شدم) برگذار شد که بیشتر به تکنیکهای نرم افزاری و مسائل امنیتی شبکه معطوف بود تا اینکه در سال سوم هیئت مدیره و همزمان با تغییر و تحولات مدیریتی، پروژه به مرحله تحویل موقت رسید....

لطفاً ادامه روند طی شده را در نوشتار بعدی بخوانید.

 

 • با سلام.من پایه دو پروانه مهندسی در رشته تاسیسات مکانیک هستم.چون مدرک کارشناسی من گرایش طراحی جامدات بود، پروانه مهندسی مرتبط با تاسیسات بهم تعلق گرفت. در حال حاضر مدرک کارشناسی ارشد در رشته مکانیک گرایش تبدیل انرژی را هم اخذ کردم.طبق مصوبه هفتم اسفند ماه سال نود و دو کمیسیون هم ارزی ( دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای) و بند سوم این مصوبه، آیا میتوانم با مدرک کارشناسی ارشد مکانیک گرایش تبدیل انرژی و با استناد به بند سوم این مصوبه، پایه طراحی تاسیسات مکانیکی را بگیرم؟لازم بذکر است فهرست دروس مصوب کمیسیون هم ارزی برای رشته تاسیسات را مشاهده کردم و به غیر از سه واحد (20و22و24) بقیه واحدها را گذارنده ام. با تشکر. منتظر جواب شما هستم
  پاسخ:
  با سلام و عرض ادب.
  طبق استعلام انجام گرفته:
  در صورتی که کلیه دروس کمیسیون هم ارزی رشته ها را گذرانده باشید، با ارشد تبدیل انرژی به شما طراحی تعلق می گیرد.
 •  برای یک مهندس آن هم یک مهندس نقّاد اصلاً خوب نیست که در چندجمله متنی که می نویسد؛ این همه غلط املائی داشته باشد!
  مسعولیت کار- ضرفیت- مذخرف
  پاسخ:
  با سلام و عرض ادب.
  لطفاً بفرمایید در کجای متن این غلطها اتفاق افتاده است؟
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی