Shoma5

شبکه مهندسان ساختمان ایران

روستای هورامان تخت

  • ۱۹۷۹

 هورامان تخت، روستایی پلکانی  با ۱۱۴۰ خانوار و ۴۹۲۶ نفرجمعیت تابع شهرستان سروآباد

در استان کوردستان می باشد که به شیب تند خانه ها و سختی کوههای بلند پر از  برف و دره های عمیق مشهورگشته است. این دهستان از سمت غرب با کشور عراق و از سمت جنوب به پاوه و کوه شاهو و از طرف شمال به مریوان و در طرف شرق به روستاهای ژاورود و شهرستان سنندج همسایه است. کوه تخت با  ۲۷۷۰ متر در غرب این دهستان واقع شده است. یک شاخه مهم رودخانه سیروان از این دهستان سرچشمه گرفته و پس از تلاقی این دو رودخانه با یکدیگر در خاک کوردستان عراق به دریاچه دربندیخان می ریزد. مرکز دهستان با ۶۴۴ خانوار ۲۷۵۴ نفر جمعیت در فاصله ۷۵ کیلومتری جنوب مریوان واقع شده است.

*هورامان تخت شامل  به ترتیب روستاهای زیرمی باشد: