Shoma5

شبکه مهندسان ساختمان ایران

آشنایی با جداسازهای لرزه ای و تاثیر آنها بر عملکرد پلها

  • ۲۴۸۵

از انتشارات وزارت راه و ترابری، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده حمل و نقل،1385

حجم فایل: 3 مگابایت

دانلود

با تشکر از آقای دکتر رضا اکبری از اداره راه و شهرسازی استان اصفهان که این کتاب را ارسال نمودند.

پله: هنر یا ابزار؟

  • ۱۱۰۱