Shoma5

شبکه مهندسان ساختمان ایران

مقاطع تیر و ستون با جان سینوسی

  • ۱۷۱۷

استفاده از تیرها و ستونهای با ورق موجدار(سینوسی)، چند سالی است که در مناطق مختلف دنیا رواج پیدا کرده است.

در این مقاطع، با استفاده از یک سری ماشین، ورقهای نازک با ضخامت 3-2 میلیمتر، به صورت موجدار تغییر شکل داده می شوند و سپس بالها به آنها جوش داده می شوند.

مقطع حاصل، یک مقطع سبک و اقتصادی و در عین حال مقاوم نسبت به برش و کمانش موضعی جان می باشد.

با استفاده از این روش، تیرورقهایی با ارتفاع 2 متر هم طراحی و اجرا شده اند که این مسئله، کارایی این مقاطع را به اثبات می رساند.

برای طراحی این مقاطع، از استانداردهای موجود اروپایی و نیز استانداردهای سایر کشورها استفاده می شود.

از مقاطع با جان سینوسی می توان در ساختن تیرورق، ستون و پل جرثقیل استفاده کرد.

با توجه به اقتصادی شدن پروژه ها در صورت استفاده از این مقاطع، جا دارد که طراحان محترم و نیز سازندگان سازه های فولادی این موضوع را مد نظر قرار داده و در پروژه هایی که سبکی و اقتصادی شدن طرح حائز اهمیت است، آن را به عنوان یک گزینه به کارفرما پیشنهاد دهند.

برای دیدن بهتر عکسها، می توانید روی هر یک، کلیک کنید.